Menu Sluiten

Uitsluitingscriteria

In beginsel levert Ancora begeleiding & bewind haar hulp-/dienstverlening aan alle hulpvragers. Wij vinden het erg belangrijk dat er juiste en passende begeleiding geboden wordt. De hulpvraag van de cliënt moet hierom vallen onder de volgende punten:

  • De situatie rondom de hulpvraag/cliënt garandeert de veiligheid van de medewerker van Ancora begeleiding & bewind, maar ook van de hulpvrager zelf.
  • De situatie rondom de hulpvraag/cliënt is dusdanig dat Ancora begeleiding & bewind de kwaliteit en kwantiteit van de hulp-/dienstverlening kan garanderen.

Kunnen bovengenoemde punten niet gegarandeerd worden, dan kunnen er situaties ontstaan waarin Ancora begeleiding & bewind ervoor kan kiezen de hulpvraag niet te accepteren. In dit geval zal Ancora begeleiding & bewind u verwijzen naar een organisatie die beter aansluit op uw hulpvraag.

Wij hanteren hiervoor enkele uitsluitingscriteria:

  • De situatie rondom de hulpvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de cliënt niet kan worden gegarandeerd.
  • De situatie rondom de hulpvraag is dusdanig dat Ancora begeleiding & bewind onvoldoende kwaliteit en kwantiteit van de hulp-/dienstverlening kan garanderen.
  • Cliënten met fysieke agressie-problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers.

Onze uitsluitingscriteria zijn er op gericht om duidelijkheid te verschaffen in de hulp-/dienstverlening die geboden wordt vanuit Ancora begeleiding & bewind. Wanneer na aanmelding blijkt dat er toch sprake is van één of meerdere uitsluitingscriteria, wordt er in samenspraak met de cliënt (en indien van toepassing diens ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordiger) gezocht naar passende hulp-/dienstverlening.