Menu Sluiten

Beschermingsbewind

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat men (tijdelijk) niet meer in hun financiële zaken kunnen en willen voorzien. De kantonrechter kan dan op verzoek een beschermingsmaatregel nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand en/of problematische schulden niet goed zijn/haar vermogensrechtelijke belangen kan behartigen.

Ancora begeleiding & bewind behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. Zo mogelijk in overleg met u beslist de bewindvoerder over uw goederen en vermogen. Daarbij moet de bewindvoerder aan speciale kwaliteitseisen voldoen. Over het algemeen is bewindvoering vrijwillig. De aanvraag verloopt via de rechtbank. Wij behartigen uw belangen zolang als nodig is om de financiële situatie te herstellen.