Menu Sluiten

Werkzaamheden

Aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten wordt een budgetplan opgesteld. Daarnaast zijn de normale werkzaamheden van een bewindvoerder:

 • Huisbezoek bij cliënt tijdens intake en periodiek
 • Het aanvragen van het bewind
 • Het openen van een beheerrekening en leefgeldrekening
 • Telefonisch spreekuur en contact via e-mail
 • Het beantwoorden van vragen of opmerkingen per mail of telefoon
 • Het inventariseren van de schulden en eventueel aanvragen van een schuldregeling bij de gemeente
 • Het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst
 • Het verzorgen van belastingaangifte box 1
 • Het aanvragen van inkomen waar de cliënt recht op heeft
 • Ervoor zorgen dat de maandelijkse vaste lasten worden betaald met het inkomen
 • Declaratie ziektekosten
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het treffen van betalingsregelingen bij kleine schulden
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Onderstaande punten behoren niet tot de normale werkzaamheden:

 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ontruiming van de woning
 • Meegaan naar het UWV of WSNP-zitting
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerend goed
 • Ingewikkelde nalatenschappen