Menu Sluiten

Ancora begeleiding & bewind biedt begeleiding die zich richt op de volgende leefgebieden: financiën, sociaal functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, huisvesting en dagbesteding.

Werkwijze
Stap 1 – intake
U geeft een korte voorgeschiedenis. Daarna bespreken wij het doel en de verwachtingen. Uw huidige situatie komt aan bod en tot slot uw hulpvraag.

Stap 2 – Probleemanalyse
Wat is de aard en oorzaak van uw hulpvraag?

Stap 3 – Begeleiding
Hierin wordt u doelgericht en systematisch begeleid om uw doelen te bereiken.

Samen met u stellen we een begeleidingsplan op met door u gestelde doelen binnen de eerdergenoemde leefgebieden. Een duidelijke, transparante manier van werken, waarin zelfredzaamheid een uitgangspunt is. Indien wenselijk en van toepassing, wordt de begeleiding samen georganiseerd met overige betrokken personen en/of instellingen.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn

  • Ondersteunen met administratie en met het omgaan van geld
  • Ondersteuning bij het organiseren van het huishouden
  • Ondersteuning bij het (leren) contact leggen en onderhouden met anderen
  • Ondersteuning bij het zoeken van een passende dag invulling en/of (betaald) werk
  • Ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van werk en of scholing
  • Ondersteuning bij bezoek van instanties zoals het UWV of de gemeente, maar ook zorginstellingen.

Coaching
Coaching is passend wanneer er een wens ligt om een positieve verandering aan te brengen in het dagelijks leven. De vragen die centraal staan tijdens de coaching: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Met behulp van de coaching krijgt u inzicht in uw persoonlijke waarden en leert u ingesleten gedrag- en gedachtenpatronen doorbreken. Hoe overwin ik obstakels, wat zijn mijn prioriteiten en hoe vind ik een juiste balans in het leven?

De coaching kan aanvullend geboden worden op ambulante begeleiding, maar kan ook als losse dienst aangeboden worden.