Menu Sluiten

Forensische ambulante begeleiding

Indien er sprake is van een strafrechtelijke maatregel, biedt Ancora begeleiding & bewind forensische ambulante begeleiding. De forensische ambulante begeleiding is gericht op het
ondersteunen en begeleiden op verschillende leefgebieden.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Ondersteunen met administratie en met het omgaan van geld
  • Ondersteuning bij het organiseren van het huishouden
  • Ondersteuning bij het (leren) contact leggen en onderhouden met anderen
  • Ondersteuning bij het zoeken van een passende dag invulling en/of (betaald) werk
  • Ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van werk en of scholing
  • Ondersteuning bij bezoek van instanties zoals het UWV of de gemeente, maar ook zorginstellingen.

De begeleiding wordt laagdrempelig en outreachend geboden. Ancora begeleiding & bewind zet zich in om de re-integratie in de maatschappij te bevorderen en recidive voorkomen.
De forensische ambulante begeleiding wordt samen georganiseerd met de overige betrokken personen en/of instellingen. De begeleiding kan duren zolang het toezicht van de reclassering loopt. Wanneer het toezicht van de reclassering afloopt en er nog een hulpvraag ligt voor ambulante begeleiding, zullen wij samen met u kijken naar een passende oplossing.